top of page
7498C68D-BC4A-4C64-B9A0-18BE3C799751.jpg

GRAND OPENING STAND

正在尋找與別不同的企腳款花籃嗎?

​我們為你提供不同的鮮花選擇

IMG_1594.jpeg

​韓式開張花籃 (L SIZE & XL SIZE) - 鮮花

​韓式花盒 (S SIZE & M SIZE) - 鮮花

招財貓保鮮花系列

浪漫氣球花系列 

果籃紅酒鮮花系列